No Announcement posts

De dialoog is een doeltreffende gespreksmethode waarbij mensen ervaringen met elkaar uitwisselen en onderzoeken. Bij de dialoog gaat het erom te luisteren en zo inzichten en ideeën op te doen.

Vaak kantelen tijdens het gesprek de beelden die de deelnemers vooraf van het thema en/of elkaar hadden.

Visualiseren van een thema, zowel bij een ‘brown paper’ sessie als bij de inzet van PC en beamer, leidt over het algemeen als vanzelf van discussie naar dialoog. Informatie komt ten gevolge daarvan in de loop van het gesprek op de goede plek te staan.

Er ontstaat dus een gemeenschappelijk beeld, een gemeenschappelijk begrip én commitment voor de vervolgstappen. 

Dagelijks horen we dat organisaties en overheden meer in dialoog willen komen met medewerkers, klanten en burgers. Door deze dialoog te visualiseren wordt de inhoud ervan vastgelegd en kan daarmee als gemeenschappelijke basis dienen voor vervolgstappen!

 • Eens worden over de strategie

  Eens worden over de strategie

 • Samen processen verbeteren

  Samen processen verbeteren

 • Burgers in dialoog

  Burgers in dialoog

 • Betere besluiten nemen

  Betere besluiten nemen

Naast gecertificeerd te zijn als trainer voor MindManager, iMindMap en als facilitator van creativiteitssessies heeft Hans Terhurne ook de opleiding voor dialoogbegeleider gevolgd en is als zodanig actief bij Dialoog Café Utrecht.